Website bị tạm khóa để tiến hành thu hồi Hosting. Hosting sẽ được thu hồi vào ngày 31/12/2020. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ 0912 902 951 để được hỗ trợ.